De Organisatie

     

De Franse editie wordt georganiseerd door ARVALIS-Institut du végétal.

Het plantaardig instituut ARVALIS is een organisme voor toegepast landbouwonderzoek. Het richt zich op strogranen, maïs, gierst, aardappelen, linnen, tabak en veevoer.

Taken van het instituut:

ARVALIS wil zijn expertise ten dienste stellen van de invoer van geschikte productiesystemen op het hele grondgebied, de bevordering van het economische concurrentievermogen, de aanpassing van de sector aan de veranderlijke markten en de oplossing van milieuproblemen.

Werkterreinen:

Het instituut voert onderzoek naar landbouwkunde, plantenkennis, biotechnologieën, bemesting en gewasbescherming, precisielandbouw, landbouwmateriaal, oogst en opslag, kwaliteit, afzetmarkten en distributie- en bedrijfseconomie. Het ontwikkelt voortdurend strategieën voor kennisoverdracht en de verspreiding van technische innovatie.

 

Voor meer informatie: http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr

 

 

Ca démarre dans

De volgende edities

2017 EMMELOORD (NL)
2018 ALLEMAGNE
2019 BELGIQUE

 

Over POTATOEUROPE

PotatoEurope is een internationaal aardappelevenement dat jaarlijks wordt georganiseerd in één van de 4 partnerlanden (Duitsland, België, Frankrijk, Nederland).

Na 3 jaar in het buitenland keert PotatoEurope terug naar Frankrijk om het succes van de laatste editie in 2012 te herhalen.

Meer dan 10 000 bezoekers, waarvan 3 000 buitenlanders uit 50 verschillende landen, worden verwacht.

Contact

Voor meer informatie, gelieve het contactformulier te gebruiken:
U wilt exposeren - KLIK HIER
U bent een bezoeker en ontvangt graag extra informatie - KLIK HIER