PotatoEurope is beurtelings georganiseerd in 4 landen.
In 2023 zal België gastheer zijn van deze grote show gewijd aan aardappelen.

In 2024 terug naar Frankrijk na 8 jaar afwezigheid!