banner

Technische ruimtes

De technische ruimte is onderverdeeld in 5 technische gebieden, waar de nadruk ligt op demonstraties en proeven, vergezeld van presentaties van het meest recente werk. In elk gebied zijn experts beschikbaar voor vragen en antwoorden.

5 technische gebieden

Agronomie en vruchtbaarheid

  • Water: besparen en tegelijkertijd aanpassen aan het klimaat
  • De bodemstructuur verbeteren
  • De bemesting van mijn aardappelen optimaliseren

Genetische bronnen en rasinnovaties

Gewasbescherming

  •  Technieken voor het wieden en verticuteren van mijn aardappelen combineren
  •  Aardappelziekten herkennen en beheersen en het aantal behandelingen verminderen
  •  Herkennen en beschermen tegen plagen

Opslag en bewaring

Besluitvormingshulpmiddelen voor de aardappelteelt