PotatoEurope 2020 is het grootste, Europese aardappelevenement
in 2020.